Loovharidus

Kultuurikatla loovharidusprogrammi eesmärgiks on inspireerida erineva vanuse ja taustaga inimesi koostööle, luua võimalusi teadmiste ja kogemuste jagamiseks ning edendada valdkondade lõimumist.

Loovharidusprogramm on sümbioos erinevatest kultuuridest, teemadest, liikumistest ja teooriatest, näiteks loominguline õpe, meediakunst, ajakirjandus, kirjandus, muusika, toidukultuur, ettevõtlus, inimõigused jms. Programm on ühendavaks lüliks ka Kultuurikatla teiste tegevuste, näiteks Toidulabori ja MakerLabi vahel.

Loovharidusprogrammi tulemuseks on erinevad seminarid, koolitused, töötoad, artisti vestlused, loovisikute vahetusprogrammid jpm.

 

Kultuurikatla loomemajanduse arendustegevusteks loodud keskkond on valminud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Loomemajanduse tugistruktuuride toetuse abil.
Logo struktuuritoetus

Lisainfo

Dagmar Kase Projektijuht +372 58 874 921