fbpx

Uudised

Kaheks kuuks Slovakkiasse loovideid püüdma!

Tallinna Kultuurikatla loovharidusprogrammil on rõõm koos K.A.I.R. – Košice Kunstnikuresidentuuriga kuulutada välja Eesti loovisikutele suunatud konkurss kahekuuliseks viibimiseks Košices, Slovakkias. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. märts 2015, kell 18.00.

Tegemist on rahvusvahelise vahetusprojektiga, mille käigus saab üks loovisik Eestist sõita kaheks kuuks Slovakkiasse ideid püüdma, rakendama ja tutvustama ning vastupidi. Projekti eesmärk on toetada loovisiku loomeenergiat ja võimaldada teises riigis viibides teha tööd uues keskkonnas, et leida ja arendada (uusi) loomingulisi väljendusviise. Projektiga soovitakse soodustada kultuuride vahetust ning luua soodne pinnas rahvusvaheliseks koostööks.

 

K.A.I.R. – Košice Kunstnikuresidentuur

Košice oli 2013. aastal Euroopa kultuuripealinn ja rahvusvaheline erinevaid valdkondi esindavatele loovisikutele suunatud Košice Kunstnikuresidentuur on üks kultuuripealinna aasta edasiarendustest.

Programmi kolm põhieesmärki:

 1. Toetada iga residentuuris viibiva loovisiku loomeenergiat ja võimaldada tal teha tööd uues keskkonnas, et leida ja arendada (uusi) loomingulisi väljendusviise;
 2. Stimuleerida Košice ja terve Slovakkia kultuurimaastikku. Toetada residentuuris viibiva loovisiku dialoogi ja ka vastandumisi kohalike loovisikute ja laia auditooriumiga;
 3. Luua ja tugevdada keskkonda innovaatiliste ja rahvusvaheliste kaasaegsete kultuuriprojektide sünniks.

Igale resideeruvale loovisikule tutvustab Košice Kunstnikuresidentuuri tiim linna ja regiooni sotsiaalset keskkonda ning aitab luua kontakte ja koostöövõimalusi kohalike loovisikutega. Kunstnikuresidentuur organiseerib avalikke üritusi, muu hulgas loovisikute presentatsioone, töötubasid ja avatud stuudioid, et resideeruv loovisik saaks ennast ja oma tööd tutvustada. Resideerumise lõpus toimub näitus vms üritus, mis tutvustab resideerumise jooksul loodut.

 

Mida Košice Kunstnikuresidentuur pakub?

 • Kahekuulist viibimist Košices, Slovakkias (1. august  30. september)
 • Stipendium 1200 €
 • Stuudio
 • Majutus
 • Reisikulud kuni 450 €
 • Produktsioon (kulud kuni 300 €) ja kommunikatsioon

 

Osalemistingimused

 • Osaleda võivad kõik alustavad ja juba tegutsevad üle 21 aasta vanuse Eesti loovisikud, kes on Eesti kodanikud ja kelle alaline elukoht on Eestis.
 • Košice Kunstnikuresidentuur on huvitatud alljärgnevatest valdkondadest: visuaalne kunst, film ja video, performance-kunst, disain (sh graafiline disain ja lauamängude disain), mood, kaasaegne tants, tänavakunst, (eksperimentaalne) muusika, kirjandus ja loojutustamine (sh näidendid), linnaplaneerimine ja arhitektuur, kureerimispraktikad. Loovisik peab demonstreerima kogemust eelmainitud valdkondades.
 • Loovisik peab olema avatud koostööks kohalike loovisikute ja/või organisatsioonidega.
 • Loovisik peab olema võimeline inglise keeles suhtlema vähemalt tööalaselt.
 • Loovisik peab Košices ühe avaliku loengu/esitluse ja annab ühe töötoa ning programmi lõpus esitleb Košices loodud projekti (kokkuleppel vastuvõtva organisatsiooniga).
 • Kohustuslik kohalolek.
 • Esitlus Košices viibitud ajast vms avalik üritus vahetult pärast Tallinnasse naasemist.

 

Taotlus

 1. Palume tutvuda ingliskeelsete osalemisreeglite- ja tingimustega: Terms & Conditions.
 2. Täismahus taotlus (maksimaalne maht 2 MB) koosneb kolmest ingliskeelsest .pdf dokumendist, mis on markeeritud alljärgnevalt:
 • PDF n°1: ajakohane CV (maksimaalselt 3 lehekülge), mis sisaldab täisnime, addressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ning infot hariduse ja loomingulise tegevuse kohta (faili nimi: CV_NIMI_PERENIMI);
 • PDF n°2: motivatsioonikirjas palume lühidalt kirjeldada oma eesmärke ja motivatsiooni elada ja töötada Košices ning panna kirja kolm originaalmõtet Košices realiseeritavatest võimalikest ideedest (faili nimi: motivation_NIMI_PERENIMI);
 • PDF n°3: portfoolio, mis sisaldab isikliku positsiooni (statement) lühikirjeldust ja loomingulise töö paremikku (maksimaalselt 6 lehekülge: tekstid, fotod, lingid koduleheküljele, video või heli jagamise lehekülgedele: YouTube, Vimeo, Soundcloud jne; faili nimi: portfolio_NIMI_PERENIMI).

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. märts 2015, kell 18.00.

Taotlus saata e-posti teel: Dagmar Kase, dagmar.kase@kultuurikatel.ee (e-kirja teemareale palume märkida K.A.I.R./Creative Education Programme application).

Puudulikud ja hilinenult esitatud taotlused, niisamuti taotlused, mis ei vasta nõuetele, ei võeta menetlusse. Kõigi taotlejatega võetakse ühendust ja valitud loovisik tehakse teatavaks hiljemalt 10. aprillil!

 

Lisainfo konkursi ja vahetusprogrammi kohta / Dagmar Kase / dagmar.kase@kultuurikatel.ee / +372 58 874921

Lisainfo Košice Kunstnikuresidentuuri korralduse kohta / Zuzana Kotiková / zuzana.kotikova@kosice2013.sk / +421 915078489 / www.kair.sk / www.facebook.com/KosiceArtistinResidence / www.youtube.com/channel/UC-TlrHZFsAK24PDIgj6mReg