fbpx

Tallinna Kultuurikatel omab rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgist „Green Key“

Kultuurikatel kuulutati Tallinn Euroopa Rohepealinnaks olemise aastal Green Key ökomärgise vääriliseks. Green Key märgise puhul on tegu rahvusvaheliselt tuntud turismiettevõtete ökomärgisega ja standardiga, mis tunnustab ettevõtteid, kes järgivad oma igapäevases tegevuses keskkonnahoidlike ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Kultuurikatla külastajatele ja teenuste tarbijatele annabki „Roheline Võti“märku sellest, et organisatsioon tegutseb teadlikult ja edukalt keskkonda hoidval ning kestlikul viisil. Seadsime käesoleval ja järgnevatel aastatel eesmärgiks vähendada oma tegevusega negatiivseid keskkonnamõjusid.

Kultuurikatlal on potentsiaal mõjutada suurt hulka inimesi, seega peame oluliseks läbi oma käitumise ning tegutsemise suurendada üldsuse teadlikkust keskkonnamõjude kohta. Oleme eeskujuks ja meile on oluline, et Kultuurikatla
keskkonnaalaseid väärtusi järgitaks.

Läbi rahvusvahelise märgise, loodame oma keskkonnahoidlikke hoiakuid kuvada ja kommunikeerida ka rahvusvahelistele klientidele. Meie eesmärgiks on aidata Eesti rahvusvaheliste keskkonnaalaste konverentside kaardile kui potentsiaalse sihtkohana ning kandes ise auga Green Key märgist saame sellega anda oma panuse.