fbpx

Kultuurikatla keskkonnasäästlikkuse nõuded ja juhised ürituste korraldajatele

Kultuurikatlal on järgmised nõuded ja juhised ürituste korraldajatele, kuidas võimalikult keskkonnasäästlikult üritusi korraldada:

1. JÄÄTMEKÄITLUS
Sorteerige prügi eriliigid eraldi: pakendid, paber ja papp, biojäätmed, olmejäätmed.
– Kultuurikatlas on olemas vastavad sorterid kõigi nimetatud liikide kogumiseks. Sorterid on tähistatud kogutava jäätmeliigi nimetusega eesti keeles ja inglise keeles ning on tähistatud õiget värvi piktogrammiga vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale.
– Liigiti kogutud jäätmed annab Kultuurikatel ürituse korraldajaga kokkulepitud mahus üle vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.
– Liigiti kogutud jäätmed, mida Kultuurikatla ja ürituse korraldaja vaheline kokkulepe ei hõlma, tuleb korraldajal endal üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.

2. ENERGIA JA RESSURSITÕHUSUS 
Tagage ressursside (energia, vesi, küte) säästlik kasutamine.
– Üritusel kasutatava inventari valimisel tuleb ürituse korraldajal järgida, et see oleks võimalikult energiatõhus ning korraldaja peab jälgima, et ei oleks tarbetut ressursikulu.
– Kultuurikatel võimaldab ürituse korraldajatele püsiva elektriühenduse.
– Kultuurikatel tegeleb järk-järgult olemasoleva üldvalgustuse ja seadmete energiatõhusaks muutmisega.
– Kultuurikatel pakub ürituse korraldajatele energiatõhusat tehnilist inventari (heli-, valgus- ja videotehnika).

3. MATERJALID JA OSTUD
Inventari, materjale ja muid asju tellige mõõdukas koguses, et ülejääk oleks võimalikult väike.
– Ürituse korraldajal tuleb võimalusel eelistada Kultuurikatlas toimuvatel üritustel korduvkasutavaid või ringlusse võetavaid dekoratsioone ja inventari sh korduvkasutatavaid nimekaardihoidjaid ja kaelapaelu.
– Kutsed, infomaterjalid jms tuleb võimalusel esitada elektrooniliselt. Paberi kasutamisel peab see olema ökomärgisega.
– Meenete ja kinkide puhul soovitame eelistada kohalike tooteid ja teenuseid või keskkonnahoidlikest materjalidest toodetud esemeid.
– Kultuurikatel tagab ökomärgisega puhastusvahendid (nt kätepesuseep, pehmepaber ja hoone üldpuhastusvahendid).

4. TOIT JA JOOK
Kultuurikatlas kasutage ainult korduvkasutatavaid nõusid, eelistage kohalikku hooajalist mahedast toorainest toitu sh taimset toitu ning vältige toidu raiskamist.
– Kultuurikatlas on toitu ja jooki lubatud serveerida üksnes korduskasutatavates nõudest (nt taldrikud, kausid, joogiklaasid ja -topsid, kohvitassid) ning kasutada tuleb üksnes korduskasutatavaid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad).
– Korraldaja peab arvestama toidu ja joogi serveerimisel osalejate arvu ja vajadusega.
– Eelistada tuleb kohalikku hooajalist mahedast toorainest toitu. Muu hulgas tuleb pakkuda taimset toitu.
– Kultuurikatlas saab tarbida kraanivett (pudelivee asemel).

5. TRANSPORT
Teavitage osalejaid, et Kultuurikatel on jalgsi, jalgratta ja ühissõidukiga lihtsasti ligipääsetav toimumiskoht.
– Tallinna ummikute vältimiseks ja keskkonnahoidliku käitumise soosimiseks tuleb igale teabekandjale ja turundusmaterjalile lisada soovitus tulla üritusele kas jalgsi, jalgratta või ühissõidukiga või sõidujagamist kasutades.
– Kultuurikatla õuealal on jalgrataste parkla ja Bolti elektritõukerataste laadimisvõimalusega parkla.

6. KOGUKONNA JA ÜMBRUSKONNAGA ARVESTAMINE 
Arvestage Kultuurikatla ümbruskonna asukate ja elanikega.
– Korraldajad peavad tagama öörahu ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni ja seda vastavalt kehtivale Korrakaitseseadusele SIIN.
– Kultuurikatel kui endise Tallinna Linna Elektri Keskjaama hoone, on ehitismälestisena kaitse all olev endine tööstushoone, mis jutustab sündmusel osalejatele piirkonna ajalugu.
– Kultuurikatla hoone on jätkusuutlik lahendus, sest vanasse tööstushoonesse on loodud kaaseagne sündmus- ja loomekeskus.

7. KOMMUNIKATSIOON
Teavitage üritusel osalejaid oma keskkonnahoiuga seotud tegevustest.
Keskkonnahoiuga seotud juhised peavad olema üritusel osalejatele avalikult kättesaadavad.

 

***Keskkonnasäästlike ürituste korraldamise nõuetes ja juhistes lähtume:
– rahvusvahelise ökomärgise Green Key nõuetest. Link SIIN. 
– Tallinna linna kehtestatud keskkonnahoidlike ürituste korraldamise reeglitest. Link SIIN. 
– Tallinna Jäätmehoolduseeskirjast. Link SIIN.