fbpx

Kestlikkuse põhimõtted ja tegevuskava

Kultuurikatel on vähendanud oma ökoloogilist jalajälge, sest keskkonda säästev mõtlemine on ka Kultuurikatla juhtkonna ja töötajate enda jaoks saanud oluliseks. Samuti on paljud meie sündmuste korraldajad rohelise mõtteviisiga ning korraldavad keskkonnahoidlikke üritusi.

Novembris 2023 toimuvad Kultuurikatlas ja selle ümbruses ka Tallinna Euroopa Rohepealinna teemanädala „Tallinn Greentech Week“ raames kaks olulist tippsündmust: NEXPO Tallinn rohetehnoloogiate mess ning Cleantech Forume Europe.

Oleme iga-aastaselt panustanud sellesse, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale – alates prügi sorteerimisest ning lõpetades ressursside säästlikuma tarbimise ja kasutamisega. Sihipärane tegutsemine ning investeeringud jätkusuutlikusse arengusse on end ära tasunud!

Tunneme vastutust looduse eest ja seda teevad ka paljud Kultuurikatla külastajad ning teenuste tarbijad. Kogu teekond rohepöörde elluviimisel on nii meie, kui meie klientide jaoks oluline ning ühtlasi ka põnev teekond. Keskkonnakaitsel on suur osa meie järgnevate aastate tegevuset, jätkusuutlikkus on integreeritud Kultuurikatla iga-aastasesse majandustegevusse ning on suureks osaks ka juhtimises. Kultuurikatla meeskond on teadlik, kuidas olla loodussõbralik ning oskab oma tegevuste käigus valida keskkonnasäästlikumaid lahendusi.

Kestliku arengu tegevuskava 2023