fbpx

Uudised

Eesti EL eesistumise tipp-sündmuste toimumiskohaks on Kultuurikatel!

Eesti EL eesistumise ajal Eestis aset leidvate sündmuste peamine toimumiskoht on Tallinna Kultuurikatel. 2018. aasta esimesel poolel korraldatakse just seal kõige kõrgetasemelisemad sündmused, mille hulka kuuluvad nii ministrite mitteametlikud kohtumised, kui ka mitmed konverentsid.

Valitsus kiitis eelmisel nädalal toimunud kabinetinõupidamisel heaks plaani korraldada Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal 2018. aasta esimese kuue kuu jooksul Eestis 22 erinevat kõrgetasemelist sündmust, mille raames saabuvad siia teiste riikide ministrid ja EL tippametnikud.

„Nende kohtumiste kaudu saame toetada Euroopa jaoks olulistele küsimustele lahenduste leidmist ning oma eesistumise sisuprogrammi elluviimist,“ sõnas Eesti EL eesistumise ettevalmistusi koordineeriv Piret Lilleväli. Eestis toimub eesistumise ajal kokku ligi 200 erinevat sündmust, mille käigus saabub siia ootuste kohaselt 20 000 – 30 000 väliskülalist. Nende hulgas on ka 22 kõrgetasemelist üritust, mis saavad olema keskselt korraldatud. 

„Ministrite mitteametlikud kohtumised ja kõrgetasemelised konverentsid seavad väga konkreetsed nõudmised nii ruumilahenduste, esinduslikkuse kui ka turvalisuse osas,“ avas Lilleväli. Sobivate ruumide leidmiseks ministrite kohtumiste jaoks viidi selle aasta alguses läbi avatud üüripakkumiste päring, mille käigus saabus Riigikantseleile viis erinevat ettepanekut kõrgetasemeliste sündmuste toimumiskoha jaoks.

„Pika valikuprotsessi käigus valisime välja meie tingimuste jaoks sobivaima,“ ütles eesistumise logistikajuht Toomas Tirs. „Kaalusime hoolega kõikide paikade võimalusi, tutvusime ruumide ja joonistega, kaasasime turvalisuse, protokolli ja Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi eksperdid. Ligi 40st ruumist koosneva kompleksi sees on möödapääsmatu vajadus näiteks ka ühe suure ruumi järele, kuhu mahuks ühe laua äärde istuma kuni 86 inimest,ning nende selja taha ka vajalik arv tõlkekabiine,“ selgitas Tirs. „Pakkumiste seas oli ka paar huvitavat lahendust, mis asuksid alles ehitatavates hoonetes, kuid arvestades küllaltki tihedat ajagraafikut, otsustasime loobuda ehitusega seotud riskide võtmisest ja valisime hoone, mis on täna juba olemas ning töötab“, avas Toomas Tirs. „Kultuurikatel on põneva arhitektuurse lahenduse ning keskse asukohaga sündmuspaik, mis pärast väiksemaid ümberkohandusi vastab eesistumise käigus korraldatavate kõrgetasemeliste sündmuste vajadustele,“ lisas ta.

Ülejäänud ligi 180 Eestis EL eesistumise ajal aset leidva sündmuse planeerimine ja korraldus on jagatud vastavalt valdkondadele ära ministeeriumite vahel. Riigikogu korraldab eesistumise ajal kokku 6 kohtumist, millest üks leiab aset Brüsselis.

„Eestis toimuvate sündmuste kaudu avaneb võimalus tutvustada Eestit tema 100. sünnipäeval kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele, EL institutsioonide otsustajatele ja paljudele külalistele Euroopast ning kaugemalt. Samuti toob eesistumine siia sadu välisajakirjanikke,“ tõi Lilleväli välja.

Eesistumise ettevalmistusi ja läbiviimist koordineerib Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juurde loodud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meeskond. Euroopa Liidu Nõukogu tasandil tuleb eesistujal poole aasta jooksul juhtida rohkem kui 200 Euroopa Liidu Nõukogu töörühma tööd. Eesistujariik esindab Euroopa Liidu Nõukogu ka erinevatel läbirääkimistel ja kohtumistel nii Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni kui ka kolmandate osapooltega. Eesti EL eesistumise aeg langeb kokku Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga, EV100 toimkonnaga koostöös luuakse eesistumise ajaks ka välisprogramm, mis aitab Eestit kui eesistujariiki välisriikides tutvustada.