fbpx

Uudised

Konkursi tähtaega on pikendatud 14. oktoobrini 2018! AVATUD KONKURSS – 2019. aasta NICE auhind „Rahvusvahelistumine parema maailma nimel – muutvate uuenduste konkurss“

AVATUD KONKURSS – 2019. aasta NICE auhind „Rahvusvahelistumine parema maailma nimel – muutvate uuenduste konkurss“

Konkursi tähtaega on pikendatud 14. oktoobrini 2018!

 

Euroopa loomemajanduse keskuse (ecce) eestvedamisel algatati 2013. aastal Euroopa kultuuri- ja loometegevuse (NICE) auhind UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvas Zeche Zollvereinis Esseni linnas koostöös 15 linna, ülikooli ja asutusega 10 riigist. Selle eesmärk on edendada uuendusi kultuuri- ja loomemajanduses, eriti harudes, mille mõju ulatub majandusse ja ühiskonda laiemalt. Auhinna rahastajateks on Nordrhein-Westfaleni liidumaa majanduse, innovatsiooni, digitaliseerimise ja energia ministeerium.

Rahvusvahelistumine mõjutab kõigi meie igapäevaelu valdkondi nii tänapäeval kui ka tulevikus, eriti selle paratamatus seoses digiteerimisega. See pakub uusi võimalusi nii linnadele kui ka nende elanikele ning loob uusi ülesandeid, mida lahendada, ja uusi oskusi, mida õppida. Kultuuri- ja loomemajandusest alguse saanud uuendused ja leiutised on olnud rahvusvahelistumise eesliinil – tavaliselt muusikas, filmis või kirjanduses, aga viimasel ajal ka immersiivses virtuaalses reaalsuses, 3D-printimises ja -disainis. 2017. aastal algatas Euroopa Komisjon kultuuridiplomaatia platvormi – kultuuri- ja loomeasutusi ning ettevõtjaid käsitletakse nüüd isegi rahvusvaheliste suhete olulise osana.

Usume, et kultuuri- ja loomesektori huvirühmad, samuti ettevõtjad ja ettevõtted, avaliku sektori asutused, muud professionaalid ja teadlased, mängivad parema ühiskonna kujundamises olulist rolli. Seega kutsub 2019. aasta NICE auhind kultuuri- ja loomemajanduses tegutsevaid üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone pakkuma üllatavaid ja eksperimentaalseid lahendusi rahvusvahelise ühiskonna kujundamiseks maailma paremaks muutmise nimel.

 

Fookus aastal 2019

Kultuuri- ja loomemajandusest ajendatud uuendused rahvusvahelistes lahendustes võivad olla uuenduslikud koostöövormid või projektid, tooted, ärimudelid või isegi turguloovad struktuurid. Erilist tähelepanu osutatakse kultuuri- ja loomemajandusest tulevatele uuendustele, mis sisaldavad suuri andmed, avatud valitsemist, läbipaistvat juhtimist ning kohalike, piirkondlike ja riiklike huvirühmade heaolu.

 

Kes võib kandideerida?

 • Kultuuri- ja loomesektoris tegutsevad üksikisikud ja ettevõtted, nagu disainerid, arhitektid, filmitegijad, näitekunstnikud, mängude ja rakenduste arendajad, kujutavad kunstnikud ja videokunstnikud.
 • Tulundus – ja mittetulundusettevõtted ja avaliku sektori asutused, tulu mittetaotlevad sihtasutused või algatused ning kultuuri- ja loomesektori teadusasutused.
 • Meeskonnad ja koostöövõrgustikud, sealhulgas need, kellel pole juriidilist isikut.
 • Varem kandideerinud võivad uuesti NICE auhinnale kandideerida juhul, kui nad esitavad projekti, mida ei ole juba auhinnale esitatud.

 

Kandidaadid peavad asuma ühes 28 Euroopa Liidu liikmesriigist (EL 28) või 2018. aasta seisuga Euroopa Liidu kandidaatriigis või võimalikus kandidaatriigis (Albaania, Montenegro, Serbia, Makedoonia, Türgi, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo). Vaata europa.eu/european-union/about-eu/countries_en

 

Milliste töödega võib kandideerida?

 • Üksikprojektid, mis algatati või viidi ellu perioodil 1. jaanuarist 2015 kuni 31. juulini 2018.
 • Riiklik ja kodanikepõhine poliitika või tegevus, mis algatati või viidi ellu perioodil 1. jaanaurist 2015 kuni 31. juulini 2018.

Projektid peavad olema teostatud EL 28 riigis või Euroopa Liidu kandidaatriigis või võimalikus kandidaatriigis (vaata europa.eu/european-union/about-eu/countries_en).

Osalemiseks peavad kandidaadid taotlusele lisama lühikese reklaamfilmi (kuni kolm minutit), mis annab projektist ja/või ideest ülevaate. Tegemist võib olla olemasoleva (vajaduse korral uuesti toimetatud) või uue filmiga.

Film peab vastama järgmisele nõudmistele:

 • see peab olema inglise keeles või loetavate ingliskeelsete subtiitritega;
 • sellel peab olema n-ö tiitelleht, millel on toodud projekti nimi, taotleja/esitaja nimi, linn, riik ja projekti/poliitika/tegevuse elluviimise aasta;
 • sellel peavad olema lõputiitrid.

Video veebilinki esitades annab kandidaat eccele ja ecce määratud žüriile nõusoleku videote avaldamiseks, vaatamiseks ja hindamiseks.

Film peab olema sobiv esitlemiseks a) NICE auhinnatseremoonial, et võistlustööd publikule tutvustada, ja/või b) veebisaidil www.e-c-c-e.com.

Filmi standard peab olema 1080 p resolutsioon ja vorming MP4, avi või mov.

 

Kuidas kandideerida: tööde esitamine veebis

Veebipõhine taotlusvorm tuleb täita inglise keeles. Taotlusvormile peab lisama täiendava materjali JPEG- ja (soovi korral) PDF-vormingus. Palun järgige hoolikalt vormil toodud juhiseid. Teie taotlus võetakse vastu vaid juhul, kui see on õigesti ja täielikult täidetud.

TAOTLUSVORMI LEIATE SIIT: (https://www.e-c-c-e.de/nice-award/nice-award-application-form-2018.html)

 

Kandideerimise ja valimise protseduurid: tähtajad

Taotlused tuleb esitada veebis hiljemalt 30. septembril 2018 (kesköö).

NICE auhinnale 2019 nomineeritakse kuni kümme projekti. Need moodustavad 2019. aasta NICE auhinna valiknimekirja ning neid esitletakse NICE auhinna pidulikult õhtusöögil ja tseremoonial.

Žürii poolt valiknimekirja kantud kandidaate teavitatakse sellest hiljemalt 15. novembril 2018.

Žürii valib valiknimekirjast võitjad 12. veebruaril 2019 kell 9–14, vesteldes selleks kõigi nominentidega Saksamaal Dortmundis.

 

Kandidaatide kohustused ja kulud

 • Kui taotlus kantakse valiknimekirja, siis peavad kandidaadid tagama, et saabuvad Dortmundi 11. veebruaril 2019 kella kuueks õhtul, ja olema Dortmundis kättesaadavad 12. veebruaril kell 9–22 näiteks vestlusteks žüriiga, oma projekti esitlemiseks NICE üritusel ning NICE auhinna õhtusöögil ja tseremoonial.
 • ecce broneerib ja maksab kinni kuni kaks hotellituba 11. ja 12. veebruariks (kaks ööd).
 • Valiknimekirja kantud projektide kahe esindaja reisikulud võidakse osaliselt hüvitada.

 

NICE auhinna nominentide ja võitjate kasud

 • NICE auhinna võtja võib saada kuni 20 000 eurot. Žürii otsustab auhinnafondi jagamise 12. veebruaril 2019.
 • Kõik nomineeritud osalejad saavad mitu võimalust oma projekti esitlemiseks, nagu eri riikidest pärinevate NICE liikmetega või Nordrhein-Westfaleni liidumaa ettevõtetele korraldatud esitlusüritused, NICE õhtusöök ja tseremoonia ning NICE veebiesitlus.
 • ecce kutsub valitud NICE nominendid konkursijärgsetele residency ja koostööüritustele 2019. või 2020. aastal.