Eesti Töötukassa tunnustas 2018. aasta koostööpartnerina Kultuurikatelt!

29. jaanuar

Eesti Töötukassa tunnustas 2018. aasta parima koostööpartnerina ka Kultuurikatelt!

Vaata fotogaleriid: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootukassa-2018-aasta-parimate-koostoopartnerite-tunnustamine