fbpx

Uudised

COVID-19 TÕENDIGA ÜRITUSTE KORRALDAMISE MEELESPEA


Alates 9. augustist 2021:
– kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, tuleb korraldajal tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.
– Sisetingimustes võib COVID -19 tõendi kontrolliga üritusel osaleda kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.
Peamised juhised ürituse korraldajale:
1. Osalema pääsevad
– Inimesed, kes on teinud kuni 48 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi ning saanud negatiivse tulemuse;
– inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas 7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
– inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
– inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
– inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht vaktsiinidoosi.
Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Kuidas saada COVID tõend/pass?
– Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee

– Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis Walletisse.

2. Osalejate eelteavitus üritusel osalemise tingimustest
– Andke osalejatele juba enne registreerumist teada, et osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi või negatiivse kiirtesti tõendi olemasolu ning et tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
– Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimestel.
– Teavitage kindlasti ka, kas üritusel on olemas kiirtestimise võimalus kohapeal.
– Lisage eelteavituses meeldetuletus, et halva enesetunde või haigustunnustega tuleb jääda koju ka Covid-19 tõendi olemasolu korral.

3. COVID-19 tõendi olemasolu kontroll
– Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või testi teinud inimesed esitama korraldajale Covid-19 tõendi (digitaalsel kujul või väljatrükina paberil).
– Korraldaja peab kontrollima kõigi osalejate tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning põhjendatud kahtluse korral tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse.
– Kontrollida tuleb kõiki osalejaid, aga ka näiteks töötajaid, toitlustajaid ja esinejaid.
– Kui inimene oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
– Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.
– Alla 18-aastased ei pea oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendama. Jälgige selle piirangu infot Terviseameti kodulehel.

4. Kiirtestimine üritustel
– Juhul, kui osalejal ei ole COVID-19 tõendit, siis üritusel või tegevuses osalemiseks saab ka kehtiva antigeeni kiirtesti või PCR-testi alusel. Üritusel või tegevuses osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne.
– Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja.
o PCR-test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne ürituse algust.
o Antigeenitest peab olema tehtud kuni 48 tundi enne ürituse algust.
o Ajapiirangut hakatakse lugema üritusele saabumise ajast.
– Korraldaja VÕIB, kuid EI PEA võimaldama antigeeni kiirtesti teha ka vahetult enne ürituse toimumist kohapeal. Kohapeal kiirtestimise korraldamisel tuleb järgida terviseameti juhendeid.
– Kui korraldaja ei paku kiirtestimise võimalust kohapeal, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja juures ise korraldama.
– Kiirtestimist üritustele pakuvad mitmed tervishoiuteenuste pakkujad, vt nt https://www.confido.ee/ettevottele/koroonaviiruse-testimine-uritustel/
Vaata lisaks: https://www.ecb.ee/et/blog-et/konverentsikorraldus/covid-19-kiirtestimine-uritustel-millele-tahelepanu-poorata/

5. Ürituste piirangute kehtivus
Piirangud puudutavad avalikke koosolekuid ja üritusi, sh konverentse, teatrietendusi, kontserte, kinoseansse, meelelahutusteenuse osutamist, jumalateenistusi, muuseume ja näitusi. Lisaks puudutavad nad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates.

6. Lisainfo
https://koroonatestimine.ee/ettevottele/urituse-korraldajale/
https://www.kul.ee/covid-tervisetoend
https://www.kriis.ee/et/kultuur-ja-meelelahutus