fbpx
Korraldaja Eesti Vabariigi Välisministeerium
72279. Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorum
04.06 - 05.06.18
09:00 - 17:00

Kõik osalejad peavad end internetis registreerima. Registreerida saab 18. maini.

9. Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorum

Pange 2018. aasta Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorumi kuupäevad kalendrisse kirja!

9. Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorum toimub 4.–5. juunil Tallinnas. Aastafoorumit korraldavad Eesti Vabariigi Välisministeerium ja Balti Arengufoorum tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga. Foorumil arutleb Läänemere piirkonna arengu ja proovikivide üle ligi 700 osalejat valitsustest, rahvusvahelistest organisatsioonidest, vabaühendustest, ülikoolidest, kohalikest omavalitsustest ja piirkondlikest haldusasutustest ning ettevõtetest.

9. aastafoorumi peateema on Läänemere piirkond pärast 2020. aastat. Foorumil keskendutakse ELi Läänemere piirkonna strateegia tõhusamale rakendamisele Euroopa Liidu tulevase ühtekuuluvuspoliitika raamistikus. Lisaks arutatakse Läänemere ökosüsteemi praeguse seisundi üle ja otsitakse võimalusi, kuidas viia piirkonda edasi globaalse digikeskusena.


Kõik osalejad peavad end internetis registreerima. Registreerida saab 18. maini.