fbpx
Korraldaja Eesti Töötukassa
5531Töö- ja karjäärimess 2017
07.11.2017
11:00 - 17:00

Tasuta

Töö- ja karjäärimess 2017

7. november 2017 on aeg muutusteks! Tule töö- ja karjäärimessile, mis toimub 07. novembril kell 11.00-17.00 Tallinna Kultuurikatlas.

Aitame tuua Sinu ellu positiivset muutust uute kontaktide, põnevate esinejate, tarmukate edulugude, väärikate tööandjate, tuleviku arenguvisioonide ning analüüsivate töötubade kaudu.

 

Messile on oodatud

kõik inimesed, kes otsivad parajasti tööd või soovivad oma karjääri muuta. Muutused on evolutsiooni osa. Me kas läheme nendega kaasa, häälestume ümber ja püüame muutustuulte edust osa saada või siis mitte. Juhul kui mitte, siis millele me loodame?

Vähenenud töövõime, vajalik keeleoskus, noorus või vanus on eripärad, aga need ei saa olla põhjused, miks peaksid kõrvale jääma.

 

Messil osaleb ligi sada tööandjat

nii Eestist kui ka välisriikidest. Eesti ettevõtetest on esindatud IT-, tootmis-, laomajandus-, kaubandus-, teenindus- ja avaliku halduse ettevõtted. Pakutakse spetsialisti ametikohti ja lihttööd, täis- ja osatööaega, samuti lühiajalist tööhõivet ja hooajalisi töökohti. EURESe programmi kaudu on endiselt võimalik edukalt asuda tööle mõnda välisriiki.

 

Ootame noori,

kes alles otsivad oma kohta tööturul. Millest alustada? Kuidas alustada? Messil on avatud nii karjäärinõustamine kui ka erinevad õpitoad. Messil on esindatud mitmed õppeasutused, kellel on uusi ja huvitavaid õppe- ja täiendusõppekursusi. Saad otse kontakti luua tööandjatega, kes pakuvad koolipraktika võimalust. Noorte värbamise ja töökohaotsingute teemal annavad väärt nõu meie parimad spetsialistid.

 

Ootame eakamaid

inimesi, kes tunnevad, et nad suudavad ja soovivad veel ühiskonda panustada tööhõive kaudu. Paljud tööandjad pakuvad osatööaega, mis võiks sobida just vanemaealistele. Kindlasti on eriti väärtuslikud need eakad, kes on oma ametioskustega tööandjate huviorbiidis, eriti nende elukutsete puhul, kus noori ei ole piisavalt peale kasvanud.

 

Karjääriseminar

„Meie inimesed – meie võimalused 3.0“ võtab fookusse uue aja ametid: blogija, youtuber’i ja jagamismajanduse. Vaeme, mis võiks olla tulevikutööd ja kas tulevikku saab ennustada. Tõdeme, et oskuslik töötaja = edukas ettevõte ning vestlusringis on ainult naised, kes usuvad kindlalt, et ettevõtjaks ei sünnita, vaid tuleb lihtsalt julge olla. Tule kuulama ning saa osa kaasahaaravatest ettekannetest ja aruteludest!

 

Teenuseseminaril

tutvustame lähemalt, mis imeloom on OSKA ning kuidas end täiendada ja koolitada, kui oskustest jääb vajaka – ükskõik kas oled töötav või mittetöötav inimene. Räägime teenuseprogrammist „Tööta ja õpi“, mis toetab oskuste omandamist. Selgitame, kuidas hinnatakse töövõimet, ja lisaks saab esitada küsimusi valdkonna eksperdile, arstile. Lisaks saab teada, kuidas alustada ettevõtlust töötukassa toel.

 

Messi töötoad

on praktilised, sisukad ja kasulikel teemadel. Siin saad vastused järgmistele küsimustele:

Kuidas paremini toime tulla stressiga ja maandada pingeid?

Kuidas end müüa, kui puudub töökogemus?

Kas oled praegu valikute ristteel – mida edasi teha?

Kas on otstarbekam jääda palgatöötajaks või hakata ettevõtjaks?

 

Messikülastajate küsimustele vastavad meie koostööpartnerid Maksu- ja Tolliametist, Tööinspektsioonist ja Sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid. Messil on nõustamisboksid erivajadustega inimestele, keda nõustavad töötukassa juhtumikorraldajad. Jagatakse tasuta karjäärinõu ja samas saab kohe ka karjäärinõustamisele – viimane on mõeldud nii töötavatele kui ka tööd otsivatele inimestele.

 

Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla büroosse – lisainfot leiab lehelt www.minukarjaar.ee.

 

Alusta murrangulist muutust iseendast. Tule messile!