fbpx

Uudised

Kultuurikatla korstna ohutus

Kultuurikatel annab teada, et Kultuurikatla merepoolsesse sisehoovi paigaldatud ajutine tunnel ja korstna ümber paigutatud ohutussildid on abinõu ning pigem ennetav tegevus, et korstna pääsust sisenedes oleks külastajate ja töötajate turvalisus maksimaalselt tagatud. Kõik sündmused toimuvad plaanipäraselt ja Kultuurikatla igapäevatöö jätkub tavapärases rütmis.

Esmaspäeval, 11. detsembril 2017 pudenes korstna pealispinnalt telliskivipuru. Seda võis põhjustada järsem temperatuuri kõikumine. Kultuurikatla külastajate maksimaalse turvalisuse huvides otsustasime võtta kasutusele korstna läheduses liikuvate inimeste tähelepanu juhtivad ja võimalikku ohtu ennetavad abinõud. Seetõttu seisavad Kultuurikatla maja ümber täna hoiatavad sildid ning sisehoovi on korstna sissepääsuni rajatud jalakäijaid kaitsev tunnel.

Kultuurikatla korsten on ehitatud 1948. aastal. See on renoveeritud 2015. aastal ja 2017. aasta kevadel paigaldati korstna ümber nn kivipüüdur, mille ülesanne on takistada korstna küljest aeg-ajalt pudeneda võiva kivipuru või väiksemate telliskivitükkide kukkumist. Esmaspäeval langes kivipuru siiski maapinnale. Et mitte seada ohtu korstna läheduses liikuvaid inimesi ja seal parkivaid sõidukeid, peame kasutusele võtma lisaabinõud, püüdmaks kinni ka kivipüüdurist kaugemale põrkuda võivad pudemed. Ühe võimalusena kaalume korstna välispinnale kiviprahi pudenemist takistava võrgu paigaldamist.

Kultuurikatla korsten on kultuurimälestisena kaitse all olev objekt ning igasugune korstent puudutav tegevus tuleb eri ametkondadega kooskõlastada. Praegu pudeneb korstna küljest vaid väiksemat kivipuru ning korsten ise on igati stabiilne ja püsib turvaliselt püsti. Kultuurikatla korstna sissepääsuni viiv tunnel ja korstna lähiümbrusesse paigutatud ohutussildid on äärmuslik abinõu, et tagada korstna ümbruses viibijate ning korstna sissepääsu kaudu majja sisenevate isikute täielik turvalisus, suunates neid liikuma üksnes ohutul alal. Palume külastajatel jälgida korstna all olevat sissepääsu kasutades kõiki ohutusnõudeid. Kultuurikatla teised sissepääsud jäävad korstnast eemale ja on kõik tavapäraselt turvalised.

Kultuurikatla kõik sündmused toimuvad plaanipäraselt.