Kultuurikatlast

Kultuurikatel on loomekeskus Tallinna südalinnas.

Kultuurikatel on universaalne sündmus-ja loomekeskus, mille uksed on avatud erinevate  tegevuste ellu viimiseks.

 • Kontserdid
 • Festivalid
 • Etendused
 • Näitused
 • Loomemajanduse töötoad
 • Seminarid ja loengud
 • Konverentsid
 • Galasündmused

INSPIREERIV RUUM sündmuse korraldajale

LABORID lennukatele ideedele

 • MakerLab / universaalne töötuba tootenäidiste ja prototüüpide loomiseks
 • Helistuudio / töötuba helide salvestamiseks ja töötlemiseks
 • Toidulabor / koht toiduretseptide loomiseks ja praktikas katsetamiseks

LOOMINGULINE KESKKOND valdkondadevaheliseks koostööks

 • Loovharidus / programm valdkondadevahelise koostöö edendamiseks

AVATUD LINNARUUM kultuuri- ja muusikaprogrammiks

 • Kultuurikatla Aed / suviti avatud kogukonna aed vaba aja veetmiseks ning esinemispaik noortele loovisikutele ja harrastajatele

 

SA Tallinna Kultuurikatel on NICE’i võrgustiku asutajaliige.

Lühendi NICE taga on Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe ehk Euroopa kultuuri- ja loometegevuse võrgustik. See on üsna uus võrgustik, mis kutsub üles huvirühmi kogu Euroopas ühendama jõud, et ELi tegevuskava 2014–2020 alusel süstemaatiliselt edendada kultuuri mõju uuenduslikkusele, linnaarengule ja majanduskasvule.

Selleks et toetada üleeuroopalist koostööd kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas, töötab NICE välja uued töövahendid ja teenused ning teeb need kättesaadavaks ka oma koostööpartneritele. Seejuures pööratakse eritähelepanu kunsti, kultuuri ja loomemajanduse kõrvalmõjude ellukutsumisele ning rakendamisele.

Lõimitud aruka tegevuskavaga NICE’i võrgustik pakub koostöövõimalust kõikidele huvipooltele: kultuuri- ja loomesektori (nt festivalide, asutamiskeskuste, koostööruumide vms korraldajad), riiklike agentuuride, loomemajanduse huvide esindajate, linnavalitsuste, kaubanduskodade, ülikoolide ning kultuuriasutuste (nt teatrid ja muuseumid) huvirühmad. Kõik on teretulnud, et üksteiselt õppida ja NICE’i raames või väljaspool partnerlussuhteid luua.

Otsustavat tõuget oodatakse sektori eri liikmete mitmekesisuselt. Nende koostoimes sünnivad üllatavad kõrvalmõjud, millele professor Pier Luigi Sacco viitas Brüsselis 2011. aastal peetud Euroopa Kultuurifoorumil kui „kultuur 3.0“. Viimastel aastatel on sedalaadi kompleksseid arukaid strateegiaid edukalt rakendatud kultuuri- ja loomesektoris nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil. Nüüd on tekkinud selge vajadus millegi samalaadse järele Euroopa tasandil – huvirühmade võrgustik, mis suhtleb omavahel jätkusuutlikul viisil ja teeb valdkondadeülest koostööd, laskmata end piirata üksikprojektidel või kokkuleppelisel projektide kestusel. Jätkusuutlike tulemuste saavutamiseks tuleb seega kokku viia kohalikud vajadused ja Euroopa potentsiaal. See ongi NICE. Lisainfo: nice-europe.eu

Kultuurikatla loomemajanduse arendustegevusteks loodud keskkond on valminud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Loomemajanduse tugistruktuuride toetuse abil.

Kultuurikatla avatud linnaruumina loodud keskkond on valminud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Linnaliste piirkondande arendamise toetuse abil.
Kultuurikatelt ümbritsevad platsid, haljastus ning korsten koos suitsukäikudega on valminud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Linnaliste piirkondande arendamise toetuse abil.

Logo struktuuritoetus