fbpx
Korraldaja Tallinn Music Week
6513TMW konverents „Creative Impact 2018“
06.04 - 07.04.18
10:00 - 17:00
Osta pilet
5. veebruarist 12. märtsini konverentsi pääse 250 €. 13. märtsist 7. aprillini piletid 295 €.

TMW konverents „Creative Impact 2018“

TMW KONVERENTS „CREATIVE IMPACT“

Muusikatööstuse tulevik, uus majandus, paremad linnad ja disainmõtlemine

 

TMW KONVERENTS „CREATIVE IMPACT“ väljendab meie seisukohta maailma kui terviku suhtes. Meie eesmärk on esitada terviklik, sidus ja mitmemõõtmeline vaade, mis hõlmab nii majandust, loometegevust, poliitikat kui ka kodanikualgatust.

Konverentsi tuumaks on loovus kui uue majanduse ja uuenduslikkuse käivitaja. Fookusteemadena võetakse uurimise ja arutluse alla kultuuri, loometegevuse, linnaplaneerimise ja disainmõtlemise vahekord, avaliku ruumi ja sotsiaalse kaasatuse olulisus ning soolise võrdõiguslikkuse olukord muusika- ja muudes valdkondades.

Peale arutelude ja inspireerivate lugude uuenduslikkusest eri valdkondades pakume ka võimalust laiendada muusikatööstuse kontaktide võrgustikku ja osaleda praktilistes töötubades.

Konverentsi avakõne peab president Kersti Kaljulaid.

TMW 2017. aasta konverentsil esines kokku muljetavaldavad 112 kõnelejat. Nende seas oli nii pöördelisi muutusi toonud ettevõtjaid kui ka mõjukaid popkultuuri loojaid ning visionääre eri sektoritest ja mitmest maailmajaost.

TMW 2018 teemad:

* terviklik vaade ühiskonna arengule, mille käivitajaks on loovus;

* uuenduslikkus, tulevikutööstus ja tulevikuoskused;

* kestliku arengu eesmärgid;

* kaasav ühiskond, mille aluseks on tugevad kogukonnad, võrdsed võimalused, mitmekesisus ja kodanikuaktivism;

* inimkesksed linnad ja naabruskonnad ning disainmõtlemine inimkesksete lahenduste loomiseks;

* lapsed ja noored.

Esimesed kõnelejad on juba avalikustatud: www.tmw.ee/conference/speakers-2018/